Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci zdarma, můžete do 14 dnů od uhrazení rezervační platby.
  • Pokud zrušíte rezervaci mezi 15. dnem ode dne složení rezervační platby do 15. dne před dnem nástupu na loď, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny nájmu.
  • Pokud zrušíte rezervaci méně než 14 dnů před naloděním, propadne uhrazená platba v plné výši ve prospěch pronajímatele.
  • Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele z důvodů zásahu vyšší moci (živelná pohroma, povodeň atd), nabídne provozovatel náhradní termíny. Vzhledem k rozdílným sezónním cenám pobytů, se řídí cenou výhodnější pro nájemce.
  • Pokud náhradní termín nájemce neakceptuje, bude platba pronajímatelem vrácena zpět, ale snížená o částku 30 % z celkové ceny nájmu.

Uvedené storno podmínky neplatí, navrhne-li jedna strana alternativu přijatelnou pro obě strany.