Základní pravidla plavby, není to žádná věda…

Plavební značky

Značek pro rekreační plavbu existuje sice více, ale ne se všemi se během plavby setkáte. Ukázka základních značek vám pomůže hned po nalodění se lépe zorientovat a porozumět dění na vodě kolem vás.

Vyhýbání motorových lodí

základní a jednoduché pravidlo pravé ruky

Na řekách a v plavebních drahách plujte vždy vpravo, nikoliv však těsně u břehů.

Motorové lodě se vždy vyhýbají vpravo a míjejí levobokem.

Při křižování, nebo plavbě na souběžném směru, má přednost loď plující vpravo.

Instruktážní videa

Vám pomohou snadněji pochopit vše, co potřebujete vědět o manipulaci s lodí a o bezpečnosti na vodních cestách.

Natáčení instruktážních videí probíhalo ve specifických podmínkách Baťova kanálu. Obecně platná loďařská pravidla, ale využijete i na jiných vodních cestách.

Plavební aplikace ke stažení

Mobilní aplikace Almanach je kapesní příručka, která obsahuje vše, co by mohl kapitán na palubě plavidla potřebovat.

Mobilní aplikace LAVDIS poskytuje informace o vodních cestách a plavebních informacích v České republice.

Zjednodušený plavební průvodce ve formátu pdf  k vytisknutí

Informace k plavbě

• Zašleme Vám ho před naloděním.

• Pochopíte techniku vyvazování ke břehu, jak proplout zdymadly, nebo bezpečně přistát.

• Najdete v něm další praktické informace, které se Vám budou hodit jak před plavbou, tak i v průběhu samotné plavby.

• Průvodce si můžete vytisknout, anebo uložit do mobilního telefonu.