Základní pravidla plavby

Lodě, k jejichž řízení nepotřebujete žádné oprávnění, mají zákonem danou maximální rychlost 15 km/h.

Dovednosti, které pro plavbu budete potřebovat, lze shrnout do tří bodů:

  1. Zvládnout řízení lodě
  2. Poznat plavební znaky
  3. Umět se vyhnout jiné lodi

1. Řízení lodě

Na většině rekreačních lodí a hausbótů se setkáte s podobně uspořádaným pultem řízení. Ovládání je téměř stejné jako u automobilu, ale musíte počítat s větší setrvačností a opožděnou reakcí lodě. Zpomalování a zastavování vždy probíhá zařazením zpětného chodu.

Loď ovládáte:

Kormidelním kolem – měníte jím směr plavby.

Řadičkou – určujete směr vpřed, nebo vzad. Má tři polohy.

  1. Neutrál (základní poloha) – zařazeno vždy, když loď stojí, nebo pluje setrvačností.
  2. Posunem páky z neutrálu směrem vpřed – řadíte rychlost směrem vpřed a automaticky přidáváte plyn.
  3. Posunem páky z neutrálu směrem vzad – řadíte zpětný chod a automaticky přidáváte plyn.

Lodě jsou většinou vybaveny závěsnými motory, které od vás nevyžadují žádnou péči, ale je vhodné je občas během plavby pohledem kontrolovat.

A to je vše, co od vás bude vlastní řízení lodě vyžadovat…

2. Plavební znaky

Ukázka základních znaků vám pomůže hned po nalodění se lépe orientovat a porozumět dění na vodě kolem vás. Znaků pro rekreační plavbu existuje sice více, ale ne se všemi se během plavby setkáte.

3. Vyhýbání motorových lodí

pravidlo pravé ruky

Na řekách a v plavebních drahách plujte vždy vpravo, nikoliv však těsně u břehů.

Motorové lodě se vždy vyhýbají vpravo a míjejí levobokem.

Při křižování, nebo plavbě na souběžném směru, má přednost loď plující vpravo.

Buďte ohleduplní a neberte vítr plachetnici plující pod plachtami. Dejte ji přednost.

Instruktážní videa

Vám pomohou snadněji pochopit vše, co potřebujete vědět o manipulaci s lodí a o bezpečnosti na vodních cestách.

Natáčení instruktážních videí probíhalo ve specifických podmínkách Baťova kanálu. Obecně platná loďařská pravidla, ale využijete i na jiných vodních cestách.

Plavební aplikace ke stažení

Mobilní aplikace Almanach je kapesní příručka, která obsahuje vše, co by mohl kapitán na palubě plavidla potřebovat.

Mobilní aplikace LAVDIS poskytuje informace o vodních cestách a plavebních informacích v České republice.

Zjednodušený plavební průvodce ve formátu pdf  k vytisknutí

Informace k plavbě

• Zašleme Vám ho před naloděním.

• Pochopíte techniku vyvazování ke břehu, jak proplout zdymadly, nebo bezpečně přistát.

• Najdete v něm další praktické informace, které se Vám budou hodit jak před plavbou, tak i v průběhu samotné plavby.

• Průvodce si můžete vytisknout, anebo uložit do mobilního telefonu.