Příspěvek od zaměstnavatele na pronájem lodě

Příspěvek můžete využít na částečnou, nebo i úplnou úhradu pronájmu lodě.

1. Rezervujte si termín na zvolené lodi.

2. Zašlete nám údaje s pokyny k vystavení faktury pro úhradu z fondu.

3. Obdržení platby Vám následně potvrdíme a Vy se už jen můžete těšit na plavbu.