Příspěvek od zaměstnavatele na pronájem lodě

Příspěvek můžete využít na částečnou, nebo i úplnou úhradu pronájmu lodě.

Jaký je postup?

1. Rezervujte si termín na zvolené lodi a do objednávky rovněž uveďte údaje a pokyny k vystavení faktury pro úhradu z fondu.

2, Fakturu ve formátu pdf můžeme následně zaslat Vám a Vy ji předáte zaměstnavateli, anebo ji můžeme poslat přímo zaměstnavateli.

3. Obdržení platby od zaměstnavatele Vám následně potvrdíme a Vy se už jen můžete těšit na plavbu.