Vizualizace projektu

Jak vznikal hausbót Navis…

Nejprve se prý zrodí myšlenka a to ostatní už přijde samo… Několik měsíců plánování, kreslení, škrtání. Předložení úřadům a zase změny…. Po čase následovalo schválení. A mohlo se začít….

Na stavbu dohlížel občasnou návštěvou pracovník Československého Lloydu.

Základní technické údaje

  • celková délka: 8,6 m
  • maximální šířka: 3 m
  • výška boku: 0,9 m
  • ponor: 0,3 m
  • výška nástavby: 2,2 m
  • výška v nejvyšším bodě: 3,1 m
  • maximální výkon motoru: 25 hp

Svařování, svařování a zase svařování…

Ocelový svařenec trupu se stavěl metodou „dnem vzhůru“. Obvodový rám společně svařený s žebry a podélníky vytvořil kostru trupu, na kterou se připevnil obšívkový plech o tl. 4 mm. Po dohotovení obšívky trup vážil více než 2 tuny a musel se pomocí mechanizace otočit do své přirozené polohy. Na příď a záď se následně navařila paluba a připevnilo se zábradlí. Na záď se upevnila plošina s uchycením pro motor.

Po té už bylo možno provést povrchové úpravy, kdy byl trup pozinkován a byl nanesen základní nátěr s povrchovým lakem. Dále následovalo připevnění dřevěných sloupků, které tvoří základní kostru nástavby.

Obytná nástavba obnáší mnoho práce, která není na první pohled vždy vidět…

Nástavbu hausbótu lze provést několika způsoby a může být z různých materiálů. V tomto případě byla zvolena konstrukce klasické dřevostavby s tepelnou izolací. Nástavba byla provedena s pochozí střechou, která slouží jako horní paluba. Nejvíce práce však pokryl samotný interiér, kde bylo nutno provést instalaci rozvodů, řízení a vestavět veškerý nábytek s vybavením.

Ještě není hotovo, ale po sedmi měsících už se může plout vlastní sílou…

V tuto chvíli už hausbót mohl opustit výrobní dílnu a byl připraven na transport. Po transportu následovalo spuštění na vodu, kontrola těsnosti a hausbót se odvěsil z lan jeřábu. Následně se poprvé vlastní silou přesunul do místa budoucího kotviště, kde ho ještě čekala certifikace Československého Lloydu a úřední prohlídka Státní plavební správy.

Poslední dodělávky…

Po schvalovacím procesu přišlo na řadu ještě odstranění drobných nedodělků a tím už byl hausbót připraven přijmout své první „námořníky“. Stavba hausbótu Navis trvala devět měsíců – od listopadu 2018 do srpna 2019 a celkově vše zabralo téměř 2 000 hodin práce.