JAK TO CELÉ PROBÍHÁ

Objednání a rezervace

  • Objednávat můžete kdykoli EMAILEM.
  • TELEFONICKY denně od osmé ranní do osmé večerní.

Obdržení objednávky Vám potvrdíme emailem, ve kterém Vám zašleme

  • Všeobecné smluvní podmínky

Do jazyka právníků převedené výpůjční podmínky, kterými se pronájem lodí řídí.

  • Informace k rezervaci lodě

Základní údaje k pobytu a rezervační platbě. Ta se vkládá nebo převádí na daný účet.

Po uhrazení rezervační platby od nás obdržíte

  • Potvrzení rezervace lodě

Důležité potvrzení o přijetí rezervační platby a závazné rezervaci lodě.

  • Provozní řád půjčovny lodí

Popisuje pravidla lodního provozu pro pronajaté plavidlo.

  • Plavební manuál

Vysvětluje obecné pravidla plavby a graficky zobrazuje základní manévry s lodí.

…a po splnění všech nutných oficialit se už můžete těšit na Vaši plavbu

Ochrana Vašich osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme podle nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Používáme je pouze pro účely vyřízení Vaší objednávky. Způsob nakládání s Vašimi údaji se pro nás nijak zásadně nemění, pravidla obsažená v tomto nařízení považujeme za běžnou lidskou slušnost a respektovali jsme je i v minulosti.