Přeskočit na navigaci

Průběh kapitánských kurzů 

 

Než začnete

Na začátku každého kurzu proběhne nezbytná administrativa, při které obdrží účastníci rozpis školení a plaveb na celou dobu kurzu. Veškeré učebnice a skripta jsou v ceně kurzu.

Stylové prostředí výuky

Teoretická část kurzů probíhá většinou na velkých osobních lodich, nebo ve školících prostorách. Během teoretického školení na lodi, můžete navíc využít občerstvení na lodním baru. Praktická část výuky, probíhá na flotile školních lodí, kde je k dispozici zdarma káva, balené nápoje a v zimních měsících horký čaj. 

Praxe pod dozorem profesionálů

Vašimi partnery na vodě, jsou po celou dobu kurzu dlouholetí kapitáni, špičkový instruktoři i lodě plavebního dozoru Státní plavební správy. Součástí praktických plaveb je navíc i proplutí historickým centrem Prahy.

Víkendové kapitánské kurzy 

Víkendové kurzy jsou dvoudenní a začínají v sobotu v 8:00 hodin v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze.

Školící bloky probíhají na osobní lodi, se kterou je mezi 10. a 12. hodinou podniknutá devadesát minut trvající komentovaná plavba přes plavební komoru. Odpolední program se už řídí podle konkrétního rozvrhu a rozřazení do jednotlivých skupin. První část účastníků se přesune na školní lodě k praktickému výcviku, druhá část pokračuje v teoretické výuce na osobní lodi. 

Druhý den se odpolední výuka prohodí. Kdo absolvoval v sobotním odpoledni teoretické školení, bude praxi absolvovat v neděli a naopak. Ukončení kurzu je v neděli cca 17:00.

Během praktické výuky proplujete plavebními komorami Praha Podbaba, Praha Štvanice, Praha Smíchov a navštívíte ochranný přístav Holešovice. Budete se pohybovat v místech s nákladní a osobní dopravou, i po opuštěných ramenech Vltavy, kde je dostatek místa i času k nácviku lodních manévrů. 


Večerní kapitánské kurzy 

Večerní kurzy jsou vhodné pro ty, kteří si výuku chtějí rozložit do více dnů, nebo nemohou věnovat kapitánskému kurzu víkendový čas. Kurz probíhá většinou pondělí - čtvrtek od 16:30 do 19:30 hod.


1. den 

Příprava na základní zkoušky M20/M. Zahájení výuky - definice pojmů, poznávací znaky plavidel, pravidla provozu, optická signalizace plavidel, denní / noční signalizace za plavby či stání, signální znaky, potkávání, křížení směrů, znakování vodní cesty, přednosti v plavbě atd.

2. den 

Pokračování teoretické přípravy na zkoušky M20/M, konstrukce plavidel, meteorologie, legislativa, zdravověda...

3. den 

Komplexní praktický výcvik na školních plavidlech, včetně proplutí plavební komorou.

4. den 

Příprava pro zkoušku "oblast plavby C" ve smyslu § 10 a § 16 vyhlášky č. 224/1995 Sb.- tzn. mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři (COLREG - 38 pravidel) + školení Plachty S20.

 

Rádi Vám sdělíme podrobnější informace o rozsahu teoretické výuky i praktických zkoušek.

 

 
 
 

Mám zájem o více informací k průběhu kurzů

 

 

Nenechávejte si to pro sebe. 

sdílejte, anebo doporučte svým známým

 

pobytove lode pobytove lode pobytove lode pobytove lode pobytove lode