Přeskočit na navigaci

Lodě, které řídíte vy

Přijímáme rezervace lodí pro plavební sezónu 2017

Trocha Francie na jižní Moravě,
to je Baťův kanál

Kliknutím přejdete na seznam lodí k pronájmu na Baťově kanále

7 lodí k pronájmu pro plavbu
na Baťově kanále


Historie i malebná příroda,
to je Vltava a Labe

Kliknutím na obrázek přejdete na seznam lodí k pronájmu na Vltavě a Labi

4 lodě k pronájmu, pro plavbu na Vltavě a Labi, vypravované z Prahy


Spojuje funkčnost s prostorností a pluje se na něm velmi dobře...

Kliknutím přejdete na hausbót Kajman k pronájmu na Orlíku

Hausbót Kajman k pronájmu pro plavbu na jižní Čechy, vypravovaný z Orlíku

         

Krajánka si můžete i převézt tam,
kde budete chtít plout

Kliknutím přejdete na kajutový člun Krajánek k pronájmu nejen na vltavské kaskádě

Kajutový člun Krajánek k pronájmu nejen na vltavské kaskádě

 

Poznáte s nimi, jak se pluje na "českém moři"

Obytné lodě Sarah a Ellen
k pronájmu na Lipnu

 

Prožijte zajímavý den. Vyzkoušejte si plavbu malou obytnou lodí

Loď Patricia

Pronájem lodě Patricia pro pět osob na plavbu z Holešovic do Roztok a zpět


       
Interaktivní mapa vodních cest ČR, kde můžete řídit loď bez oprávnění    
Plavba a používání vodních cest, zdymadel a plavebních zařízení je v ČR zdarma. Jiná situace je v kotvištích a přístavech, ty jsou z části zpoplatněny. Toto se týká většinou soukromých přístavů, vyhrazených stání a čerpání některých služeb.    

Mapu průběžně aktualizujeme a doplňujeme o další údaje. Proto přivítáme informace i od vás. Pokud máte jekékoliv osobně vyzkoušené kotviště, které v mapě není a doporučujete ho, napište nám o něm.

 

Nevíte zatím kam vyplout? Nechte se inspirovat

Kliknutím přejdete na fotogalerii Vltavy a Baťova kanálu

Vybrané fotografie zákazníků z Vltavy a Baťova kanálu

   
   
   
   
         
   
Několik informací pro váš obecný loďařský přehled
 

Poznejte rozdíly mezi hausbótem a obytnou lodí

   
Klasický hausbót   Obytná loď    Přechodový typ

Hausbót na Baťově kanále v Sudoměřicích

Hlavní znaky

 • nízký trup převážně ve tvaru pontonu
 • vysoká dominantní nástavba
 • hlavní paluba v jedné úrovni
 • horší nautické vlastnosti

Hausbóty jsou primárně určené k ubytování a teprve následně k plavbě. Prostornost a uspořádání interieru mnohdy evokuje malou chatu. Stojná výška v kajutách je obvyklá v celé délce. U této koncepce plavidel se horší nautické vlastnosti projevují hlavně za větrného počasí.

 

Obytná loď Viking v přístavu Veselí nad Moravou

Hlavní znaky

 • typický lodní trup s vysokými boky
 • nízké nástavby zapuštěné do trupu
 • stupňovitě uspořádaná paluba?
 • dobré nautické vlastnosti

Přestože, jsou primárně určené pro plavbu a teprve následně pro ubytování, jedná se mnohdy o velmi pohodlné lodě s kvalitní výbavou. Ve velké vetšině jsou tovární výroby a dovezené ze zahraničí. Na některých obytných lodích v délce kolem 7 m není, ale vždy stojná výšku v kajutách.

 

Loď - hausbót vyvázaná (ý) na kotvišti ve Veselí nad Moravou

Hlavní znaky

 • upravený pontonový trup s plochým dnem
 • vysoké nástavby částečně zapuštěné do trupu
 • většinou stupňovitě uspořádáná paluba
 • horší nautické vlastnosti a podélná stabilita

Relativně rozšířená plavidla, které kombinují znaky  prvně uvedených typů a to se všemi klady i zápory. Vznikají většinou rekonstrukcí dostupných pontonových trupů. Každá taková rekonstrukce je velmi individuální a více, nebo méně zdařilá. Vždy, ale mají stojnou výšku v kajutách.

         
I rekreační plavidla si prošla evolucí, aneb jak rostly v čase
   

 2002

Délka: do 6 m

Obsaditelnost: 2 - 4 osoby

Kajutový člun zakotvený v zátoce na Orlíku

Nejmenší, ale stále užitečné


 2006

Délka: 7 - 9 m

Obsaditelnost: 4 - 6 osob

Loď Viking 800 při plavbě na Vltavě v roce 2012

V současnosti nejpočetnější kategorie

2010

Délka: 10 m +

Obsaditelnost: 6 - 12 osob

Hausbót Zuzka pro 12 osob ve Veselí nad Moravou v roce 2015

Největší a je jich jen pár
1000 kg a 5 hp výkon motoru. Co bylo nad tento limit, vyžadovalo už oprávnění k řízení. Toto tehdy platné nařízení, dalo vzniknout kategorii malých lodí, které jsou pro svoji jednoduchost a nenáročnost u zákazníků stále vyhledávané.   Se změnou zákona o vnitrozemské plavbě v roce 2005, vstoupilo v platnost, že pokud je konstrukční rychlost menší než 12 km, není potřeba žádné oprávnění. Začaly se objevovat už větší lodě se solidní výbavou, často i dovezené ze zahraničí. 
  Další fází už byla stavba, nebo nákup hausbótů a obytných lodí ze zahraničí. Jedná se o robustní plavidla se solidní výbavou, které už vyžadují určitou zručnost v řízení. Jejich nepřímou nevýhodou je, že v případě poruchy se těžko hledá alternativa.
pobytove lode pobytove lode pobytove lode pobytove lode pobytove lode