Přeskočit na navigaci

Lodě, které řídíte vy

 

Baťův kanál
trocha Francie na jižní Moravě

Kliknutím na obrázek přejdete na seznam lodí k pronájmu na Baťově kanále

7 lodí k pronájmu pro plavbu
na Baťově kanále


Historie i malebná příroda,
to je Vltava a Labe

Kliknutím na obrázek přejdete na seznam lodí k pronájmu na Vltavě a Labi

4 lodě k pronájmu, pro plavbu na Vltavě a Labi, vypravované z Prahy


Spojuje funkčnost s prostorností a pluje se na něm velmi dobře...

Kliknutím na obrázek přejdete na hausbót Kajman k pronájmu na Orlíku

Hausbót Kajman k pronájmu pro plavbu na jižní Čechy, vypravovaný z Orlíku

         

Krajánka si můžete i převézt tam,
kde budete chtít plout

Kliknutím na obrázek přejdete na kajutový člun Krajánek k pronájmu nejen na vltavské kaskádě

Kajutový člun Krajánek k pronájmu nejen na vltavské kaskádě

 

Nevíte zatím kam vyplout? Nechte se inspirovat

Kliknutím na obrázek přejdete na fotogalerii Vltavy a Baťova kanálu

Vybrané fotografie zákazníků z Vltavy a Baťova kanálu

 

 První krok k plavbě může být darovaný KAPITÁNSKÝ PATENT

Kliknutím na obrázek přejdete na podrobnější informace k dárkovým poukazům

 Vystavujeme dárkové poukazy pro osobu, nebo vybranou loď

         

Pokud už plánujete příští rok

 

přijímáme rezervace lodí

pro

plavební sezónu 2017


 

Stránku momentálně připravujeme
 

Praktické informace, které vás provedou
  pronájmem lodí a plavbou v sezóně 2017

       
  Pokud jsou Vaše představy odlišné od nabízených lodí, můžeme Vám zajistit vhodné plavidlo i mimo nabídku, nebo vám dáme tip kam se obrátit.

 
Pár informací pro váš obecný loďařský přehled
 

Poznejte rozdíly mezi hausbótem a obytnou lodí

   
V domácích podmínkách termín "hausbót", nebo "obytná loď" splývá a v podstatě se těmito termíny lidově označuje jakékoliv obytné plavidlo. Přestože v ČR nejsou rozdíly mezi těmito plavidly tak vyhraněné jako v zahraničí a existuje mnoho přechodových typů, může být charakter jednotlivých plavidel velmi odlišný. Téma samotné je natolik obsáhlé, že by vydalo na samostatný článek. Určitě ho někdy vydáme,...ale tím vás teď nebudeme zatěžovat.
 
Klasický hausbót   Obytná loď    Přechodový typ

Hausbót na Baťově kanále v Sudoměřicích

Hlavní znaky

 • nízký trup převážně ve tvaru pontonu
 • vysoká dominantní nástavba
 • hlavní paluba v jedné úrovni
 • horší nautické vlastnosti

Hausbóty jsou primárně určené k ubytování a teprve následně k plavbě. Prostornost a uspořádání interieru mnohdy evokuje malou chatu. Stojná výška v kajutách je obvyklá v celé délce. U této koncepce plavidel se horší nautické vlastnosti projevují hlavně za větrného počasí.

 

Obytná loď Viking v přístavu Veselí nad Moravou

Hlavní znaky

 • typický lodní trup s vysokými boky
 • nástavby zapuštěné do trupu
 • stupňovitě uspořádaná paluba​
 • dobré nautické vlastnosti

Přestože, jsou primárně určené pro plavbu a teprve následně pro ubytování, jedná se mnohdy o velmi pohodlné lodě s kvalitní výbavou. Ve velké vetšině jsou tovární výroby a dovezené ze zahraničí. Na některých obytných lodích v délce kolem 7 m není, ale vždy stojná výšku v kajutách.

 

Loď - hausbót vyvázaná (ý) na kotvišti ve Veselí nad Moravou

Hlavní znaky

 • upravený pontonový trup s plochým dnem
 • nástavby částečně zapuštěné do trupu
 • většinou stupňovitě uspořádáná paluba
 • horší nautické vlastnosti a podélná stabilita

Relativně rozšířená plavidla, které kombinují znaky  prvně uvedených typů a to se všemi klady i zápory. Vznikají většinou rekonstrukcí dostupných pontonových trupů. Každá taková rekonstrukce je velmi individuální a více, nebo méně zdařilá. Vždy, ale mají stojnou výšku v kajutách.

         
I rekreační plavidla si prošla evolucí
   

Od nejmenších lodí, které i s posádkou mohly mít maximálně 1000 kg, až po plavidla važící samotné několiik tun a mající už ve vínku potřebnou robustnost. V podmínkách ČR se jedná o rychlý a obdivuhodný vývoj, protože tovární výroba vhodných plavidel téměř neexistuje a vše se řeši buď drahým nákupem (mnohdy ze zahraničí), nebo vlastní stavbou.

 Jak rostly v čase

 2002

Délka: do 6 m

Obsaditelnost: 2 - 4 osoby

Kajutový člun zakotvený v zátoce na Orlíku

Nejmenší, ale stále užitečné


 2006

Délka: 7 - 9 m

Obsaditelnost: 4 - 6 osob

Loď Viking 800 při plavbě na Vltavě v roce 2012

V současnosti nejpočetnější kategorie

2010

Délka: 10 m +

Obsaditelnost: 6 - 12 osob

Hausbót Zuzka pro 12 osob ve Veselí nad Moravou v roce 2015

Největší a je jich jen pár
1000 kg a 5 hp výkon motoru. Co bylo nad tento limit, vyžadovalo už oprávnění k řízení. Toto tehdy platné nařízení, dalo vzniknout kategorii malých lodí, které jsou pro svoji jednoduchost a nenáročnost u zákazníků stále vyhledávané.   Se změnou zákona o vnitrozemské plavbě v roce 2005, vstoupilo v platnost, že pokud je konstrukční rychlost menší než 12 km, není potřeba žádné oprávnění. Začaly se objevovat už větší lodě se solidní výbavou, často i dovezené ze zahraničí. 
  Další fází už byla stavba, nebo nákup hausbótů a obytných lodí ze zahraničí. Jedná se o robustní plavidla se solidní výbavou, které už vyžadují určitou zručnost v řízení. Jejich nepřímou nevýhodou je, že v případě poruchy se těžko hledá alternativa.
pobytove lode pobytove lode pobytove lode pobytove lode pobytove lode